Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς « Ὁ Πρωτόκλητος».

Μὲ τὴν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη καὶ λαμπρότητα ἐτελέσθησαν  τήν Κυριακή 25.6.2017,τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Συλλόγου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Πατρῶν « Ὁ  Πρωτόκλητος».
Τὴν παραμονὴ, 24.6.2017, ἔγινε ἡ κατάθεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καὶ ἀνήμερα ἐτελέσθησαν τὰ ἱερὰ Ἐγκαίνια καὶ ἡ πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καὶ πλειάδος Ἱερέων καὶ Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Στὴν ἱερὰ τελετὴ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν οἰ Βουλευτές, κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, κ. Ἀνδρέας Κατσανιώτης, καὶ Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, ὁ πρ. Ὑπουργὸς καὶ ὑποψήφιος Βουλευτὴς Ἀχαΐας κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ἡ Δημοτικὴ Σύμβουλος κ. Βίβιαν Σιαμούρη, ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων καὶ πλῆθος εὐσεβοῦς Λαοῦ.

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Πολιούχου τῆς πόλεως Κάτω Ἀχαΐας.


Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας, Πολιούχου τῆς πόλεως.
Α) Τὴν παραμονή, 23.6.2017, στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν Ἱερέων καὶ πλήθους εὐσεβοῦς Λαοῦ.
Στὸν ἑσπερινὸ ἐκκλησιάσθησαν ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο, ὡς καὶ πολλοὶ προσκεκλημένοι Δήμαρχοι ἀπὸ ἄλλες πόλεις, ποὺ συμμετέχουν στὸν Σύνδεσμο Δημάρχων, γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση θεμάτων τῶν διαφόρων Δήμων τῆς Πατρίδος μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ὁμιλία του καλωσόρισε τοὺς προσκεκλημένους Δημάρχους, τοὺς μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ὀμορφιά, τὴν εὐσέβεια, τὸ ἦθος καὶ τὴν εὐγένεια  τῶν κατοίκων τῆς Κάτω Ἀχαΐας καὶ ἐπήνεσε τὸν Δήμαρχο κ. Χρῖστο  Νικολάου γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία γενικῶς, ἀλλά καί τήν ὃλη δραστηριότητά του.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε λόγο γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ προσπάθεια, τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, Δήμου Δυτικῆς Ἀχαΐας καὶ ἄλλων Φορέων καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς πόλεως, γιὰ τὴν πορεία τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Κάτω Ἀχαΐας, στὸν τόπο ὅπου βρισκόταν ὁ παλαιὸς Ναός, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ τοῦ 2008.
Ἐπίσης, ἀνεφέρθη στὴν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ μείζονος τῶν Προφητῶν, Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τὸν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χαρακτηρίζει: «Ἐμψυχον τῆς χάριτος ὄργανον, περιφανὲς καταγώγιον τῶν χαρισμάτων τοῦ πνεύματος καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ εὐσεβείας στήλη».
Ἀκόμη ἀνεφέρθη στὸ ὅτι ἦτο ἐκ’ συλλήψεως αὐτοῦ Προφήτης, ἀφοῦ ἓξι μηνῶν ἔμβρυο, ἐσκίρτησε ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς Μητρὸς αὐτοῦ καὶ κατέστησε Προφήτιδα τὴν μητέρα του, ἡ ὁποία ἀπεκάλεσε τὴν Μαριὰμ μητέρα τοῦ Κυρίου.
Στὸ πρακτικὸ μέρος τοῦ κηρύγματος εἶπε α) τὸ ὅτι πρέπει νὰ ἔχωμε ἐμπιστοσύνη στὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ «τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις, δυνατά ἐστί παρὰ τῷ Θεῷ» καὶ β) ὅτι οἱ μητέρες κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κυοφορίας νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ ζοῦν τὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ ἁγιάζωνται πρὶν ἀκόμα γεννηθοῦν.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας, πραγματοποιήθηκε στήν πλατεία τῆς πόλεως, ἑορταστικὴ ἐκδήλωση καὶ παρουσιάστηκε ὁ νεοϊδρυθείς Πολιτιστικὸς Σύλλογος μὲ τὸ ὄνομα «Πάλεια».

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ (βίντεο)


Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Α’ Ἐπέτειος ἀπὸ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων Πατρῶν


Τὴν παραμονή, 17.6.2017, ἐτελέσθη πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετὰ θείου κηρύγματος ὑπὸ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Πολυκάρπου Τσιμιτσοῦ, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Φωτεινῆς Πατρῶν.

Ἀνήμερα,18.6.2017, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του μίλησε γιά τήν κλήση τῶν Μαθητῶν ἀπό τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί τήν μετά προθυμίας και αὐταπαρνήσεως ἀνταπόκριση στήν θεία πρόσκληση. Ὃμως ἀνεφέρθη καί στήν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κάνοντας μνεία τῶν ἀγώνων καί κόπων πού χρειάστηκε νά καταβληθοῦν ἀπό τότε πού κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό τοῦ 2008 ὁ παλαιός Ναός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους μέχρι καί τα ἐγκαίνια τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ μιά ἀκόμη φορά ἐπήνεσε τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Δημήτριο Μπιλιανό καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, ὡς καὶ ὅλους τούς κατοίκους τῶν Τσουκαλεΐκων γιὰ τοὺς κόπους τους καὶ τὸ ζῆλο τους γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἔργων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Εμείς εδώ αλλιώς τα σχεδιάζαμε , αλλά ο Παράδεισος είχε άλλα αποφασίσει για σένα...


Πόσες μέρες μετά την εκλογή σου κάναμε σχέδια για τον ερχομό και την ενθρόνισή σου; Πόσες ώρες στο τηλέφωνο να αγωνιάς για τη τελευταία λεπτομέρεια «να μη ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο κυρά μου»…   Πόσα λέγαμε , και πόσα δεν σου λέγαμε , εκπλήξεις που σου ετοιμάζαμε και ξέραμε ότι από σεμνότητα δεν θα μας τις επέτρεπες και τις κρατάγαμε κρυφές..

Τι χαρά, τι ευτυχία! ακόμα και το τελευταίο βράδυ , της τελευταίας μας συνομιλίας, στις 20 Ιούνη στις 10.45μμ..  Που το είχες κρυμμένο τόσο κέφι; Τόσα αστεία;

Σε περιμέναμε για την ενθρόνιση σου στην Μητρόπολη Κεφαλονιάς! Δεσπότη της καρδιάς μας.

Οι ουρανοί όμως είχαν αποφασίσει αλλιώς.. Η ενθρόνιση σου να γίνει στα  Μεγάλα Παλάτια του Σύμπαντος με στρατιές Αγγέλων να σε ακολουθούν στην αιωνιότητα …και εμείς εδώ να μείνουμε εμβρόντητοι , σαστισμένοι...


Η Εισαγγελία Κεφαλληνίας ενημερώνει για το διαδικτυακό παιγνίδι “Μπλε φάλαινα”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ


 Αριθ. πρωτ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή αλλεπάλληλα δημοσιεύματα σχετικά με το διαδικτυακό παιχνίδι «Μπλε φάλαινα» και σε εκτέλεση της με αριθμό 4495/23-05-2017 παραγγελίας της κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους ανηλίκους ιδίως δε στους  εφήβους σχετικά με την επικινδυνότητα του εν λόγω “παιχνιδιού” και τον σοβαρότατο κίνδυνο που διατρέχουν να αυτοτραυματιστούν ή ακόμη και να οδηγηθούν στο θάνατο.

Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής του παιχνιδιού αυτού έρχεται σε επαφή με ανηλίκους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων ζητά όλα τα προσωπικά στοιχεία.

 Ακολούθως, ο ανήλικος καλείται να λάβει μέρος σε σειρά δοκιμασιών – προκλήσεων, διάρκειας 50 ημερών, λαμβάνοντας οδηγίες από άγνωστο πρόσωπο που καλείται “επικεφαλής”. Οι δοκιμασίες αυτές ξεκινούν ως απλές και εύκολες (π.χ. να ακούσει νυχτερινές ώρες ένα συγκεκριμένο τραγούδι) και δυσκολεύουν σταδιακά (π.χ. να παρακολουθήσει ένα συνταρακτικό video,να χαράξει λέξεις ή σύμβολα στο σώμα του μέχρι την τελική πράξη αυτοκαταστροφής (πράξη αυτοκτονίας) που οδηγεί μετά βεβαιότητας στο θάνατο.

Κάθε φορά δε. που ολοκληρώνεται μια τέτοια δοκιμασία, ο ανήλικος είναι υποχρεωμένος να στείλει μια φωτογραφία ή video, προς απόδειξη ολοκλήρωσης της δοκιμασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που κάποιος ανήλικος επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στο παιχνίδι, εξαπολύονται εκ μέρους του διαχειριστή απειλές, που στόχο έχουν να τρομοκρατήσουν το υποψήφιο θύμα και να το αποτρέψουν από το να εγκαταλείψει το παιχνίδι.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...