Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΕΙΣΟΔΩι ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2017
Ἀριθμ. Πρωτ.: 112

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 280η

Πρός
τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμεθα στὸ στάδιο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει πνευματικὰ κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, ὥστε νὰ φθάσωμε ἐν ὑγιείᾳ ψυχικῇ καὶ σωματικῇ νὰ προσκυνήσωμε τὰ ἅγια Πάθη τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν καὶ νὰ Τὸν δοξάσωμε Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι μιά πορεία ἡ ὁποία ἔχει ἕνα συγκεκριμένο στόχο. Νὰ συναντηθοῦμε μὲ τὸν Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας καὶ νὰ βιώσωμε βαθειὰ στὴν καρδιά μας τὴν χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση τῆς προσωπικῆς κοινωνίας μαζί Του.

Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκκλησία, μᾶς παρέχει τὶς πνευματικὲς ὁδηγίες καὶ τὰ ἀπαραίτητα πνευματικὰ καὶ οὐράνια ἐφόδια, ὥστε μὲ ἀσφάλεια νὰ φθάσωμε στὸ ἐπιθυμητὸ τέρμα, στὴν Ἀνάσταση δηλαδή.

Ποιὰ εἶναι λοιπὸν αὐτὰ τὰ μέσα καὶ ἐφόδια μέ τά ὁποῖα μᾶς ἐνισχύει ἡ Ἐκκλησία;

Ὁ A’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν


Μέ κατάνυξη καί μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Ἱερέων καί χιλιάδων πιστῶν πού κατέκλυσαν τόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐτελέσθη ὁ Α’ Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγγνώμης) στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸ θέμα τῶν πειρασμῶν τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ στὶς προεκτάσεις τοῦ θέματος αὐτοῦ στὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Ἑστίασε στὸν τρόπο ἀντιστάσεως στὶς μηχανουργίες τοῦ διαβόλου καὶ στὸν πνευματικὸ ἀγῶνα κατὰ τὸ στάδιο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Λαός, ἀσπάσθηκαν τόν Τίμιο Σταυρό καί ἔλαβαν τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ ὁποῖος ἀνέμενε μέ ὑπομονή, ὃπως καί ὁ Θεοφιλέστατος, μέχρι καί τόν τελευταῖο πιστό, ἀφοῦ ὁ Λαός εἶχε κατακλύσει τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος στήν Πάτρα


Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς στά Προσφυγικά τῶν Πατρῶν.

Τήν παραμονή, 25.2.2017, στόν μεγάλο Ἑσπερινό, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἀναφερθείς στόν βίο τῆς Μεγαλομάρτυρος Ἁγίας Φωτεινῆς.

Ἀνήμερα, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στὸ Ἱερὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς καὶ στὰ μηνύματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ ἱερὸ αὐτό εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, δηλαδὴ α) τῆς Συγγνώμης, β) τῆς Νηστείας καὶ γ) τῶν οὐρανίων θησαυρῶν γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ ἐργαζόμαστε. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἀνεφέρθη στὴν ἀλησμόνητη Σμύρνη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στὸν ἐκεῖ Ναὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, στούς Μάρτυρες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς καὶ στοὺς ἡρωικοὺς προγόνους τῶν κατοίκων τῶν προσφυγικῶν τῆς Πάτρας, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν στὴν πόλη μας κουβαλώντας τὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση τοῦ Γένους ὡς καὶ τὰ ἱερὰ εἰκονίσματα ποὺ φυλάσσονται στὴν Ἁγία Φωτεινὴ τῆς Πάτρας.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου (τοῦ ἀπό Πατρῶν) καθὼς καὶ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μαντινείας καὶ Κυνουρίας Θεοκλήτου (τοῦ Φιλλιπαίου) ὁ ὁποῖος εἶχε τελέσει τἠν εἰς διάκονο καὶ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου.
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

12η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Πανηγυρικά ήχησαν οι καμπάνες της Μητροπόλεως των Πατρών την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2005 επί τη εκλογή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών  κ.κ.Χρυσοστόμου  από το σεπτό σώμα της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά την παραίτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κυρού Νικοδήμου, κλήρος και λαός της Ιεράς Μητροπόλεως των Πατρών διά ιερών αγρυπνιών ,  παρακλήσεων και προσευχών  ζητούσαν από τον Κύριο την ανάδειξη ενός στοργικού  πατρός, ποιμένος και διδασκάλου εις την Αποστολική Εκκλησία των Πατρών.

Και ο Κύριος που εισακούει των προσευχών των τέκνων του  εξέλεξε και απέστειλε στον αποστολικό θρόνο του Αποστόλου Ανδρέου εκ των αρίστων  τον άριστον  δια να ποιμάνει τον θεόφιλο, φιλάγιο και ευλογημένο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως των Πατρών.

Η χαρά και η συγκίνηση κλήρου και λαού κορυφώθηκε την επομένη ημέρα με την τέλεση της Χειροτονίας εις Επίσκοπον του σεπτού ποιμενάρχου μας κ. κ. Χρυσοστόμου , προεξάρχοντος του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου και με τη συμμετοχή πλειάδος Αρχιερέων της Αγίας μας Εκκλησίας.

Ιδιαιτέρως συγκινητική υπήρξε η ομιλία του Σεβασμιωτάτου με την οποία εξεδήλωσε όλο τον πλούτο   της αγαπώσης  καρδίας του   προς την Αγία, Ορθόδοξο Εκκλησία μας και προς το ευσεβές πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως των Πατρών. 

Κλήρος και λαός της Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών καυχώμεθα εν Κυρίω διότι ο άγγελος της τοπικής μας Εκκλησίας αγωνίζεται επί των πνευματικών επάλξεων τον καλόν  αγώνα της Πίστεως και της Εσταυρωμένης Ορθοδοξίας.  

Μας εμπνέει ο ένθεος ζήλος του υπέρ των δικαίων της γλυκυτάτης  πατρίδος μας και  των ελληνορθοδόξων  παραδόσεών μας.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΩΝ ΔΕ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ.

Ο Κερνίτσης Χρύσανθος

Ἑσπερινός Kυριακῆς τῆς Συγχώρεσης


Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))


Στὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ἔχουμε φτάσει στὸ κατώφλι τῆς Σαρακοστῆς. Ἀρχίζουμε νὰ προχωρᾶμε κατὰ μῆκος ἑνὸς δρόμου ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ Γολγοθᾶ· οὔτως ὥστε μιὰ μέρα, στὸ τέλος τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, θὰ βρεθοῦμε νὰ στεκόμαστε ἐνώπιον τοῦ Ἑσταυρωμένου –ποὺ σταυρώθηκε γιὰ χάρη μας, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ καθενός μας. Ξεκινᾶμε ἕνα ταξίδι τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ τελειώσει μὲ τὸν Θεὸ νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μᾶς συγχωρέσει, καὶ νὰ μᾶς πεῖ, «Πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ». Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ συγχωροῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. 

Συγχωρῶ δὲν σημαίνει ξεχνῶ ὅ,τι ἔχει συμβεῖ, ἀλλὰ ἐπωμίζομαι τὸ βάρος τῆς ἀδυναμίας ἑνὸς ἄλλου ἀνθρώπου, ἤ μερικὲς φορὲς τὸ κακὸ ἑνός ἄλλου ἀνθρώπου. Λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε». Καὶ αὐτὰ τὰ φορτία εἶναι πολὺ συχνὰ ἡ ἀποτυχία τοῦ καθενὸς ἀπὸ ἐμᾶς νὰ φανοῦμε ἀντάξιοι τῆς κλήσης μας· ἡ ἀνικανότητά μας ν’ ἀγαπᾶμε, νὰ ἀποδεχόμαστε, νὰ ὑπηρετοῦμε, νὰ βοηθᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο στὸ δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Θεό. Ἔτσι ἄς κρίνουμε τὴν ψυχή μας, τὴ ζωή μας· νὰ κρίνουμε δίκαια καὶ τίμια, καὶ νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν Θεὸ - αὐτὸ ὑπὸ μίαν ἔννοια μᾶς φαίνεται τόσο συχνά πιὸ εὔκολο ἀπὸ τὸ νὰ ζητήσουμε συγχώρεση ἀπὸ τὸν πλησίον μας. Ἀλλὰ ἄς ζητήσουμε συγχώρεση ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουμε προσβάλλει μὲ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν βοηθήσαμε στὸ ταξίδι τους πρὸς τὸν Θεό. Εἴμαστε όλοι ἀδύναμοι, ὅλοι χρειαζόμαστε στήριξη. Στηρίζουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον; Ἤ διαλέγουμε αὐτοὺς ποὺ θέλουμε νὰ στηρίξουμε, ἐπειδὴ τοὺς συμπαθοῦμε, ἐπειδὴ τὸ νὰ τοὺς στηρίζουμε εἶναι γιὰ μᾶς χαρά, ἐπειδή αὐτὸ σημαίνει ὅτι αὐτοὶ ἐπίσης ἀνταποκρίνονται ἀπὸ εὐγνωμοσύνη, ἀπὸ φιλία;

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στήν καταστραφεῖσα ἀπό τήν πυρκαϊά Ἱερά Μονή Βαρνάκοβας Φωκίδος


Στὸ Μετόχιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βαρνάκοβας στὴν Σεργούλα Φωκίδος, μετέβη τὴν Τετάρτη 22.2.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὅπου προσεκύνησε τήν θαυμαστῶς διασωθεῖσα ἀπό τήν πυρκαϊά θαυματουργόν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βαρνάκοβας καί συναντήθηκε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο καὶ τὴν Γερόντισσα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Θεοδοσία.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἐκ βάθους ψυχῆς συμπαράσταση καί ἀγάπη πρός τίς Μοναχές καί προσέφερε ὑλική βοήθεια ἐκ μέρους τῆς Πατραϊκῆς Ἐκκλησίας.

Τόσο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκίδος, ὅσον καὶ ἡ Γερόντισσα Θεοδοσία εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο γιὰ τὴν ποικιλοτρόπως ἐκφρασθεῖσαν ἀγάπη του πρὸς τήν Ἱερὰ Μονὴ Βαρνάκοβας.

Μετά ταῦτα, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσκέφθη  τήν κεντρική Ἱερά Μονή, ἡ ὁποία κατεστράφη ἀπό τήν πυρκαϊά καὶ συνωμίλησε μὲ ὃσες Μοναχὲς ἐκ τῆς Ἀδελφότητος εὑρίσκοντο ἐκεῖ.

Ἐπιστρέφοντας γιά τήν Πάτρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, ἐπεσκέφθησαν τήν γυναικεία Ἱερά Μονή Ἁγίου Νεκταρίου Τρικόρφου.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...